سرود بیست‌و‌هشت بند یکم

با دست‌های برافراشته به سوی تو ای مزدا با فروتنی تمام پیش از همه چیز خواستارم که بهره‌ای از خرد مقدس خود را به من اعطا فرمایی تا به همراه درستی کردار و ضمیر پاک بتوانم خوشبختی روان‌ آفرینش (همه‌ … ادامه‌ی خواندن

نا آگاهی از دیوار چهارم و نمایش ایرانی

فیلم‌هایی در صفحات مجازی دست‌به‌دست می‌گردد و نشان از آن دارد که در محرم امسال چندین بار در شهرهای مختلف به بازیگر نقش شمر تماشاچیان حمله کرده اند و وی را کتک زده‌اند! شاید این اولین باری نیست که شاهد … ادامه‌ی خواندن

ناگفته های جالب غسال محمد رضا پهلوی و روایتش از مراسم کفن و دفن شاه

محمدرضا پهلوی روز ۵ مرداد ۱۳۵۹ در سن ۶۱ سالگی در بیمارستان معادی قاهره بر اثر بیماری سرطان خون درگذشت‌. دو روز بعد جنازه وی در مسجد الرفاعی قاهره، پس از تشییع به خاک سپرده شد. آنکه بر جنازه شاه … ادامه‌ی خواندن

تاریخ ایران زمین (گفتار ششم)

هخامنشیان (پاره‌ی 1 از 6) هخامنشیان از پارس‌ها بودند، پارس‌ها مردمانی آریایی نژاد بودند که تاریخ آمدن ایشان به ایران معلوم نیست، در کتبه‌های آشوری از سده‌ی نهم پیش از میلاد نام ایشان آمده است، از همان تاریخ آنان در … ادامه‌ی خواندن

تاریخ ایران زمین (گفتار پنجم)

دولت ماد مادها قومی آریایی نژاد بودند که از آغاز قرن هقتم تا پایان قرن هشتم پیش از میلاد دولت ماد را تاسیس کردند، سرزمین ماد را به دو قسمت تقسیم کرده‌اند: نخست ماد بزرگ که مشتمل بر نواحی مرکزی … ادامه‌ی خواندن

تاریخ ایران زمین (گفتار چهارم)

پادشاهان داستانی ایران (پاره‌ی 2 از 2) کیانیان کیانیان سلسله‌ای دیگر از آریایی‌های ایرانی در عصر اوستایی بودند که نام پادشاهان ایشان با کلمه‌ی کی به معنی شاه شروع می‌شد؛ شاهان این شاهنشاهی اسطوره‌ای عبارت‌اند از: کیقباد: سرسلسله‌ی کیانیان کیقباد … ادامه‌ی خواندن

Investigating the myth of the sun in India and Iran

Abstract The celestial element, the sun, whose extraordinary energy illuminates the moon and stars and the human life depends on, has been praised in many ancient beliefs by scholars and philosophers. The sun was praised because of its life giving … ادامه‌ی خواندن

تاریخ ایران زمین (گفتار سوم)

پادشاهان داستانی ایران (پاره‌ی 1 از 2) ملت‌های بزرگ و متمدن دنیا هر کدام داستان‌ها و افسانه‌هایی دارند که سینه به سینه از روزگاران دیرین روایت شده است، مجموع این داستان‌ها ادبیات کهن هر ملتی را تشکیل می‌دهند؛ همانگونه که … ادامه‌ی خواندن

روابط سیاسی ایران و یهود ( از تاج دار شدن کوروش هخامنشی تا مرگ داریوش هخامنشی)

چکیده بی تردید هخامنشیان بزرگترین امپراطوری منظم و قانون مند و با دوام دوران باستان بودند که جهان را بیش از دو قرن با ترتیب خاص سیاسی و اداری کنترل می کردند. جهان باستانی که در اطاعت شاهنشاهان هخامنشی بود، … ادامه‌ی خواندن

تاریخ ایران زمین (گفتار دوم)

آریایی‌های ایرانی ایرانیان، از نژاد هند و اروپایی هستند که یک سر آن در اروپا و سر دیگر در آسیا تا انتهای مرزهای شرقی هندوستان است، زین‌روست که این نژاد بزرگ را که از مردم سفید پوست می‌باشند هند و … ادامه‌ی خواندن