بررسی و نقد آرا محققین جدید در مورد خاستگاه و تبار شناسی ارامنه (دیوید مارشال‌لانگ ، سِر هنری راولینسون ، چارلز الکساندر رابینسون )

در نقد حاضر به بررسی آرا چهار تن از محققینی پرداخته می‌شود که در زمره‌ی اولین گروه پژوهشگران عصر ما می‌باشند و پیرامون نژاد و تبارشناسی ارامنه نظریه داده‌اند می‌پردازیم؛ در این یادداشت ما به دنبال نقد و بررسی نظریه‌ی … ادامه‌ی خواندن

برای ورزشکاران شورای شهر دوره‌ی چهارم

آقايان جديدي، دبير، رضازاده و ساعي، از قديم مى‌گفتن مردم قهرمان‌هايشان را زود فراموش مى‌كنند. ولي امكان ندارد كه ما بتوانيم شما را فراموش كنيم. آقاى جديدى هر وقت از خيابان پيروزى گذرم بيافتد و مجموعه ورزشى شما را كه … ادامه‌ی خواندن

بررسی و نقد آرا محققین قدیم در مورد خاستگاه و تبار شناسی ارامنه (خورناتسی ، هرودوت و استرابون )

در نقد پیش‌رو به تحلیل نظرات سه تن از مورخان دنیای باستان پیرامون تبارشناسی ارامنه می‌پردازیم. کتاب موسی خورناتسی از جمله كتاب‌هایی كه برخی تاریخ‌نویسان از آن به منزله‌ی سندی برای شناسایی هویت ارمنیان استفاده کرده‌اند و به فرضیه‌ها و … ادامه‌ی خواندن