داستان جمشید

گرانمایه جمشید فرزند او               کمر بست یکدل پر از پند او … با مرگ طهمورث دیو بند ، حکومت به فرزندش جمشید رسید؛ جمشید شاه جهانیان و انسانها و دیوان و حیوانات شد.در ابتدای حکومت، جمشید به عدل  داد سلطنت … ادامه‌ی خواندن

از پاپانوئل تا سه مُغ (فرصتی برای پیوند بیشتر با مسیحیان ایران)

تقرب ادیان گوناگون که در ایران زندگی می¬کنند به فرهنگ ایرانی و تجلی کردن نکاتی که اشتراکات دینی آنها را به کشور ایران جلوه¬گر می¬نماید یکی از نکاتی است که بسیار حائز اهمیت است که بسیار منفعل مانده است و … ادامه‌ی خواندن