نقش کوه در اساطیر باستانی ایرانیان

  واژه ی کوه از ایرانی باستان kaufa است که در پهلوی کوف[1] بوده و در فارسی کوه شده است، این واژه تنها در شاخه­ی ایرانی-آریایی کاربرد داشته و در سانسکریت[2] شبیه و نظیر ندارد؛ ظاهرا از همان ریشه kav … ادامه‌ی خواندن