نقش درخت در اساطیر باستانی ایرانیان

The 2018 World Cup is fast approaching, with national sides making their final preparations ahead of this summer’s tournament. We now know the groups after December’s draw. England have been put together with Belgium, Tunisia and Panama in Group G. … ادامه‌ی خواندن

نقش کوه در اساطیر باستانی ایرانیان

  واژه ی کوه از ایرانی باستان kaufa است که در پهلوی کوف[1] بوده و در فارسی کوه شده است، این واژه تنها در شاخه­ی ایرانی-آریایی کاربرد داشته و در سانسکریت[2] شبیه و نظیر ندارد؛ ظاهرا از همان ریشه kav … ادامه‌ی خواندن

داستان جمشید

گرانمایه جمشید فرزند او               کمر بست یکدل پر از پند او … با مرگ طهمورث دیو بند ، حکومت به فرزندش جمشید رسید؛ جمشید شاه جهانیان و انسانها و دیوان و حیوانات شد.در ابتدای حکومت، جمشید به عدل  داد سلطنت … ادامه‌ی خواندن

از پاپانوئل تا سه مُغ (فرصتی برای پیوند بیشتر با مسیحیان ایران)

تقرب ادیان گوناگون که در ایران زندگی می¬کنند به فرهنگ ایرانی و تجلی کردن نکاتی که اشتراکات دینی آنها را به کشور ایران جلوه¬گر می¬نماید یکی از نکاتی است که بسیار حائز اهمیت است که بسیار منفعل مانده است و … ادامه‌ی خواندن

بررسی هنر ایران در دوران سلطنت قاجار (بخش دوم از سوم)

معماری غیر مذهبی: بیشتر معماری غیر مذهبی بر جای مانده مانند کاخ های پادشاهی، خانه های بزرگ و دروازه شهرها متعلق به زمان قاجار است تا دوره های قبل از آن؛ دربار قاجار بناهای متعددی داشتند که به کاخ های … ادامه‌ی خواندن

بررسی هنر ایران در دوران سلطنت قاجار (بخش اول از سوم)

هنر قاجار در تمدن ایران ریشه دارد و از سویی بیان تجسمی دقیق به ایران قرن نوزدهم داده است؛ یک ارزیابی درست در مورد هنر قاجار بسیار دشوار است زیرا اطلاعات اساسی به شکل مشخص تقسیم¬ بندی نشده است و … ادامه‌ی خواندن

سه گانه ی مکان ایرانی

تولد فضا امری فرهنگی است که در هر تمدن و هر دوره بسته به ساختار اندیشه¬ی حاکم و ویژگی¬های فرهنگی عصر، شکلی مخصوص پیدا می¬کند؛ تمدن¬هایی که از سابقه¬ی طولانی برخورد هستند در معماری و تولید فضا نظامی به وجود … ادامه‌ی خواندن

خط ما فارسی است یا عربی!؟

نخستین ابهامی که درباره عربی بودن خط ما بر اندیشه¬ی کنجگاوان می¬گذرد، که چگونه ایرانیان در کشور پهناور خود ، چندین گونه خط و گویش بومی داشته¬اند، یکباره خطی از بیابان¬های تفته و میان قبائل فاقد مدنیت ، وام گرفته … ادامه‌ی خواندن

استاد راهنمای پایان‌نامه‌ی کارشناسی‌ارشد مهندسی معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه با عنوان: منظر محیطی پایدار با رویکرد پیاده محوری _ نمونه موردی: (میدان انقلاب تا چهارراه ولیعصر ) دانشجو هما پاورجن

شهرها به عنوان یکی از مهم ترین کانون های شکل گیری تمدن بشری با توجه به عناصر تاریخی و فرهنگی همواره از مکان های جاذب گردشگری محسوب شده اند. با اختراع اتومبیل شاهد از دست رفتن جایگاه و کاهش سهم … ادامه‌ی خواندن

دوزاری کجِ «ژنِ ناقل»

جناب آقای محمدرضا عارف، «سرلیست امید» در مجلس که البته نه تنها «رئیس» و «نائب رئیس» نشد، بلکه حتی برای «کمیسیون آموزش»هم رای نداشت، در اظهاراتی که بیشتر شبیه «پشت چشم نازک کردن» است تا «واکنش»، انتقادات شهروندان به «پُست … ادامه‌ی خواندن