استاد راهنمای پایان‌نامه‌ی کارشناسی‌ارشد مهندسی معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه با عنوان: منظر محیطی پایدار با رویکرد پیاده محوری _ نمونه موردی: (میدان انقلاب تا چهارراه ولیعصر ) دانشجو هما پاورجن

شهرها به عنوان یکی از مهم ترین کانون های شکل گیری تمدن بشری با توجه به عناصر تاریخی و فرهنگی همواره از مکان های جاذب گردشگری محسوب شده اند. با اختراع اتومبیل شاهد از دست رفتن جایگاه و کاهش سهم … ادامه‌ی خواندن

استاد راهنمای پایان‌نامه‌ی کارشناسی‌ارشد مهندسی معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه با عنوان: روانشناسی محیط در طراحی مجتمع مسکونی با تاکید به مفهوم خلوت مطلوب دانشجو ملیحه‌آقانصیر

خانه در درجه اول یک نهاد است و نه یک سازه و این نهاد برای مقاصد بسیار پیچیده ای به وجود آمده است. از آنجا که احداث یک خانه پدیده ای فرهنگی به شمار می آید، شکل و سازمان فضایی … ادامه‌ی خواندن

استاد راهنمای پایان‌نامه‌ی کارشناسی‌ارشد مهندسی معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه با عنوان: بازشناسی الگوی باغ سازی ایرانی در دوره قاجار و طراحی پارک در شهر تهران متناسب با این الگوها. دانشجو مریم بنویدی.

باغ های ایرانی همواره یکی از مصادیق بارز علم و هنر و ذوق ایرانی بوده است و باغ سازی ایرانی محصول اصیل تعامل ذهن و زندگی ایرانیان در محیط طبیعی آنان است که در تاریخ باغسازی جهان با سبک و … ادامه‌ی خواندن

استاد راهنمای پایان‌نامه‌ی کارشناسی‌ارشد مهندسی معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه با عنوان: طراحی مسکن بومی با مولفه‌های اقلیمی در شهر فیروزکوه. دانشجو الهام مرادی.

پس از سال های ابتدایی قرن حاضر که غربی شدن، از فرق سر تا ناخن پا در دستور کار قرار داشت و جهانی شدن باعث جریان یک سویه علم و فناوری از کشورهای مرکز به سمت پیرامون گردید، مناطق پیرامونی … ادامه‌ی خواندن

استاد راهنمای پایان‌نامه‌ی کارشناسی‌ارشد مهندسی معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه با عنوان: طراحی مرکز توانبخشی متناسب برای معلولین با رویکرد معماری پایدار. دانشجو محمد عاشری.

جلسه دفاع از کارشناسی ارشد

با توجه به شواهد آماری مبنی بر افزایش درصد افراد فراتر از سن ۶۵ سالگی و افراد مبتلا به معلولیت ،مجمع عمومی سازمان ملل در سال ۱۹۹۳ به تدوین قواعد پراهمیت و تعیین کننده کیفیت زندگی این افراد بر پایه … ادامه‌ی خواندن

استاد راهنمای پایان‌نامه‌ی کارشناسی‌ارشد مهندسی معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه با عنوان: نو طراحي موزه‌ي شهداي تهران با رويكرد فرهنگ دفاع مقدس. دانشجو: الهه اسفندیار.

تاریخ، فقط ثبت وقایع عینی گذشته ها نیست. ازآنجا که هر واقعه خود تجسم غنی باورها ،هنجارها، و ارزش های ذهنی وغیر مادی است،تاریخ به شرح رویارویی ارزش ها وباورها نیز مبدل می شود. به همین دلیل است که جوامع … ادامه‌ی خواندن

استاد راهنمای پایان‌نامه‌ی کارشناسی‌ارشد مهندسی معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه با عنوان: ارزیابی عوامل موثر بر کیفیت فضاهای عمومی مجتمع های مسکونی با رویکرد اجتماعی. دانشجو: مهرداد حیدری.

وجود مجتمعهای مسکونی این امکان را به مخاطبان میدهد تا از امکانات بیشتر و بهتری مانند فضاهای خدماتی و تفریحی و … بهره گیرند. همچنین انسانها زندگی اجتماعی را تا آنجا که به حریم خصوصی شان لطمه وارد نکند، دوست … ادامه‌ی خواندن

استاد راهنمای پایان‌نامه‌ی کارشناسی‌ارشد مهندسی معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه با عنوان: طراحی مرکز فرهنگی با رویکرد معماری بومی با تکیه بر آب وهوایی گرم وخشک. دانشجو: رسول اصغری.

سابقه تاریخی هر کشور موجب شکل گیری فرهنگ آن جامعه می شود. فرهنگ هر جامعه نیز بر معماری آن جامعه تأثیر گذاشته و موجب شکل گیری معماری آن کشور می شود. از مهمترین ویزگی های هنر معماری هدایتگری فرهنگی است. … ادامه‌ی خواندن

کتاب کوروش شاهنشاه هخامنشی

مولف: دکتر علی نیکویی ناشر: انتشارات افراز سال نشر: 1388 / تهران — شرح مختصر: سپاه بی‌شمار من بی‌مزاحمت در میان شهر بابل حرکت کرد… من به هیچ‌کس اجازه ندادم که در سرزمین بابل دچار وحشت و هراس شود… من … ادامه‌ی خواندن

کتاب داریوش شاهنشاه هخامشی

مولف: دکتر علی نیکویی ناشر: انتشارات افراز سال نشر: 1388 / تهران — شرح مختصر: داریوش برای اداره‌ی بهتر کشور و جلوگیری از نابسامانی‌های گذشته دست به اموری زد که بسیار مهم می‌نمود. او برای این امر کل کشور را … ادامه‌ی خواندن