مسئله رضا شاه است یا اخلاق یک ملت و یک نظام سیاسی؟

  🔹آقا محمد خان هنوز در تهران مستقر نشده بود كه فرمان نبش قبر كريم خان زند را داد و حكم كرد استخوانهاى وى را از شيراز آورند، همچنین دستور داد تا استخوان‏هاى نادر شاه افشار را هم از گور … ادامه‌ی خواندن