‌گزارش روزنامه تایمز از ترور ناصرالدین شاه

روزنامه تایمز:  شاه فقید حکمرانی زیرک و در اوج حسن نیت بود گزارش روزنامه تایمز (۱۳ اردیبهشت ۱۲۷۵) درباره ترور ناصرالدین شاه را انتخاب کرده که مروری است بر دوران سلطنت و شخصیت این شاه قاجار. —— جشن‌های پنجاهمین سال … ادامه‌ی خواندن